O projekcie

Klub dziecięcy „Leśna Gromada" swą działalność rozpoczął 01 marca 2021r., dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach od 6.00 – 16.00. Klub zapewnia dzieciom indywidualny rozwój i warunki zbliżone do domowych. Dzieci mają zapewnione całodzienne wyżywienie (4 posiłki), a w następnych miesiącach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na catering do projektu.

Ramowy plan dnia placówki przedstawia się następująco:

6:00 przyjście dzieci, zabawy w placówce

8:00 przygotowanie do śniadania, śniadanie

10:00 zajęcia i zabawy wspólne, w tym na zewnątrz (plac zabaw, spacery po miejscowości)

12:00 przygotowanie do obiadu, obiad

13:00 odpoczynek

14:00 zajęcia z opiekunem- plastyczne, artystyczne, czytanie książek

15:00 przekąska

15:30-16:00 odbiór dzieci z Klubu

Dokumentacja projektu znajduje się w biurze projektu w Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno. Koordynatorem projektu jest Robert Witczak – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno (tel. 24 355 70 26).