Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia do klubu dziecięcego "Leśna Gromada" w Gołębiewku Nowym na rok szkolny 2023/2024 zobowiązani są do 15 maja br. złożyć potwierdzenie woli przyjęcia, które zamieszczone jest poniżej.

Wpisz swój tekst tu...