Dokumenty do pobrania

 Informuje o wymaganych dokumentach do postępowania rekrutacyjnego:

1) Karta zgłoszeniowa dziecka do Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada" w Gołębiewku Nowym – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada" w Gołebiewku Nowym, zwany dalej Regulaminem rekrutacji;

2) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3 – załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji;

3) Oświadczenie o posiadanym przez dziecko stopniu niepełnosprawności – załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji;

4) Oświadczenie o wielodzietności rodziny – załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji;

5) Oświadczenie o zamieszkaniu – załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji. 

zal.-nr-1-do-reg.-rekrutacji---Karta-zgloszeniowa-dzieck_20230324-104332_1
52 kb