Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym na rok szkolny 2022/2023

W związku z przystąpieniem w ubiegłym roku do projektu pt. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Kutno" (RPLD.10.01.00-10-B002/20-01) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w związku z kontynuacją uczestnictwa w tymże projekcie, Klub Dziecięcy „Leśna gromada" w Gołębiewku Nowym prowadzi rekrutację dzieci na rok szkolny 2022/2023.

  1. Projekt jest skierowany do mieszkańców z terenu powiatu kutnowskiego i powiatu łęczyckiego Województwa Łódzkiego, osób bezrobotnych/ biernych zawodowo/ pracujących sprawujących opiekę nad dzieckiem od 1 do 3 roku życia.
  2. Uczestnicy projektu zobowiązani będą do złożenia dokumentów ujętych w regulaminie rekrutacji dostępnego na stronie kd.gminakutno.pl.
  3. Dokumenty są udostępnione na stronie kd.gminakutno.pl oraz do pobrania w Klubie Dziecięcym „Leśna Gromada" w Gołębiewku Nowym w godzinach pracy instytucji.
  4. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada" lub za pośrednictwem osoby trzeciej, co ułatwi tę czynność OzN, jak również drogą pocztową.
  5. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych odbywa się od 1 do 31 marca 2022 roku.
  6. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 337 10 01.
  7. Kierownik klubu oferuje pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.
  8. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy dzieci oczekujących nastąpi 30 kwietnia 2022 roku. Listy będą dostępne na stronie kd.gminakutno.pl oraz zostaną umieszczone w siedzibie klubu.